10 najčešćih zabluda i grešaka kod prijave projekta na EU fondove

10 najčešćih zabluda i grešaka kod prijave projekta na EU fondove

Kada aplicirate na određeni poziv, vaš će projektni prijedlog završiti u rukama evaluatora koji će ga ocjenjivati u skladu sa zadanim kriterijima evaluacije. Upravo proces evaluacije igra ključnu ulogu kada je riječ o tome hoćete li dobiti financiranje od Europske unije. U saradnji sa predavačicom na radionici “Od ideje do EU projekta” Melihom Gekić Lerić u nastavku vam donosimo pregled najčešćih zabluda i grešaka u pisanju projekata koje mogu uticati na prolaznost vašeg projektnog prijedloga.


  1. Donatori jedva čekaju da mi daju sredstva,
  2. Što više sredstava tražim, više ću i dobiti,
  3. Ako jednom dobijem sredstva, sigurno ću ih i ponovo dobiti,
  4. Ako dobijem sredstva, ona su moja i nikome ne polažem računa na njihovo trošenje,
  5. Malo preuveličavanje će mi povećati šanse da dobijem sredstva,
  6. Svoje ciljeve u potpunosti treba da prilagodim ciljevima i potrebama donatora,
  7. Neuspjeh je katastrofa,
  8. Donator zna sve o meni,
  9. Korištenje nepreciznih izraza,
  10. Donator više puta čita moj prijedlog projekta. 

Više informacija o radionici “Od ideje do EU projekta” koja će se održati u Sarajevu i Mostaru možete vidjeti OVDJE. 

Comments: 9.339